Fantasischack och cirklar och kryss funktioner i DiagTransfer

Du kan lägga till cirklar och kryss med DiagTransfer, även på rutor där en pjäs är placerad (om det är en svart pjäs ritas cirkeln eller krysset med en grå färg

Notera: För att få vackra diagram som dessa visade på denna sida, bör du (om du inte redan har valt detta) välja teckensnittsutjämning i Windows "Egenskaper för Bildskärm". mer...


Hjälpmatt i twå. Två lösningar.
Pao b2, e5, f2. Vao g7. (4+5)

Med DiagTransfer kan du skapa fantasischack-diagram (bara diagram i 8x8 storlek med pjäser roterade i fyra riktningar)

 

 

Hem