Gratis diagramtypsnitt kompatibla med DiagTransfer

 

17 andra diagramtypsnitt kan användas med DiagTransfer (DiagTransfers installationssprogram installerar bara två typsnitt:"PCFTDR Diagram" och "Chess Alpha", om du vill ha fler typsnitt, måste du ladda ner dem, se nedanför).
Alla dessa typsnitt är gratis.


 


Diagram sparat som en bild av DiagTransfer med "Chess Kingdom"-typsnittet av Armando Hernandez Marroquin

Diagramtypsnitt kompatibla med DiagTransfer:

Eric Bentzen's typsnitt:

Armando Hernandez Marroquin's typsnitt::

 

Du kan ladda ner fler typsnitt från Eric Bentzens hemsida (EnPassant) genom att klicka på länken nedanför (dessa typsnitt är gratis):

http://www.enpassant.dk/chess/fonteng.htm

 

Hem